# عزیزم_:_بارانی_دوستت_دارم

غزلم ، بارانییییییییییی دوستت دارم :

عــزیــــــــــــز خوبـــــــــــــــــــــم :دوست داشتن مثل  نم نم بارونه  ، کم کم میاد  و مستمر و طولانی و به درازا  مییییییییییییییی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 38 بازدید