# تقدیم_به_:_مژی_جونم

غزلم ، بارانییییییییییی دوستت دارم :

عــزیــــــــــــز خوبـــــــــــــــــــــم :دوست داشتن مثل  نم نم بارونه  ، کم کم میاد  و مستمر و طولانی و به درازا  مییییییییییییییی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

یلـــــــــــــداتـــــــــــون فرخنده و مبارکباد :

بلندی یلـــــــــــــــــــــدا مجالی برای اندیشیدن بـــــــــــــــــه :   سپیــــــــــــــــــــــــــــــــداری بلنـــــــــــــــــــــــــــــــد است. شـــــــــــــــادی زندگیت به بلنــــــــــدی  شب یلــــــــــــــــــــــدا و غــــم هایـــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید

به پیشواز آمدنــــــــــــــــــــــــــــــــت...... :

      بازار حراجـــــــــــــــــــــی :آمدنت را خوب یادم نیست بیصدا آمدی بی انکه من بدانم ولی  بی اجازه ماندی بی آنکه من بخواهم اما ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 31 بازدید