سلام دارم میام شیراز .... :

صد قصه عشق بودی و می خواندمت مدام 

رفتی و ماند قصه ی صد عشق ناتمام....

/ 1 نظر / 3 بازدید
احمد

دیشب دلم بارانی بود... دیشب هوای دلم بارانی بود جای معشوق در تخت پادشاهی بود دیشب اشکهایم تا صبح جاری بود عکس معشوق کنار قاب خالی بود دیشب دل شکسته ام شاهکاری بود حرفهای نگفته ام تنها آهی بود دیشب صدای گریه ام کاری بود بوی عطر گل یاس جاری بود