برای هستیییییییییییییییییییی ............ :

 تـــوبـــــــــه کردم که دگر بـــاده پرستی نکنم
می . ننوشم ؛ نکشم اربـــــده ، مستــــی نکنم
مست بـــودم کــه چنین تــــوبـــــــه مستی کردم
عهــــد بستم که دگـــر تــــوبــــــه ز مستـــی نکنم
عـهـــــد بستم که دگر مـی نـخــــورم ، در هـمــه حـال
یــارب ، یـــارم اگر ساقــی شود ؛ و می بدهــد ، مـن چــه کـنــم....!!!!؟؟؟؟
تــــــــــــــــــــــقـدیِِِِِم بــــــــــه بـهـتــــریــــــــــــــن دوسـتــــــــــــم...... AHMAD

/ 0 نظر / 22 بازدید