/ 2 نظر / 25 بازدید
احمد

اگر چشمان من درياست تويي فانوس شبهايش اگر حرفي زدم از گل توي معنا و مفهومش به لبخندت که همچو لبخند گلهاست به رخسارت که چون مهتاب زيباست منم اي نازنين تا زنده هستم تو را من دوست دارم مي پرستم سسسسسسسسسسسلام عیییییید تون مبارک[ماچ]

احمد

اگر چشمان من درياست تويي فانوس شبهايش اگر حرفي زدم از گل توي معنا و مفهومش به لبخندت که همچو لبخند گلهاست به رخسارت که چون مهتاب زيباست منم اي نازنين تا زنده هستم تو را من دوست دارم مي پرستم سسسسسسسسسسسلام عیییییید تون مبارک[ماچ]