دلنوشته های بارانـــــــــــی:

گـــــرم یادآوری یانه...؟من از یادت نمیکاهــــــم....تورامن چشــــــم در راهم

برای هستیییییییییییییییییییی ............ :

 تـــوبـــــــــه کردم که دگر بـــاده پرستی نکنممی . ننوشم ؛ نکشم اربـــــده ، مستــــی نکنممست بـــودم کــه چنین تــــوبـــــــه مستی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
8 پست
تیر 96
3 پست
آبان 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
مرداد 92
1 پست
شهریور 91
6 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
5 پست
تیر 90
14 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
شیرازم
1 پست
هستی_من
1 پست
زمزمه_دل
1 پست
غزل
1 پست
طنز
1 پست