دلنوشته های بارانـــــــــــی:

گـــــرم یادآوری یانه...؟من از یادت نمیکاهــــــم....تورامن چشــــــم در راهم

هـــــــــــــــدیه تولد برای عزیزترییییییییییییینم :
ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٦   کلمات کلیدی: تقدیم به هستیییییییییی عزیزم ،برای هستی عزیزم ،مژی جووووووونم : منم میییییخوام