دلنوشته های بارانـــــــــــی:

گـــــرم یادآوری یانه...؟من از یادت نمیکاهــــــم....تورامن چشــــــم در راهم

برای هستیییییییییییییییییییی جوووونم :
ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٧   کلمات کلیدی: غزل های زیبا ،ارزوی داشتنت مال منه ،غزل جونم تولدت مبارک ،غزلم کییییی میای

 

آرزوی داشتنت مال من است

 

آرزوی داشتنت مال من است

که غرق شوم هرروز با یادت در آن

 وبگیرم دست تورا آنجا

آنجا که فقط مال منی

وتمام وسعت دشت نگاهت سبز است

 وتمام گستره ی چشمانت پراست از چشمک عشق

ودگر نیست مرا هیچ خیالی

آری با خیالت که خلوت می کنم سرشار می شوم از تو

بارویایت که هم آغوش می شوم پر می شوم از احساس تو

من تو را می خواهم

شده حتی در خواب

من با تو می مانم

شده حتی رویا

توفقط مال منی وفقط جای تو است در قلبم

آنجاکه فقط مال تو است

آغوشت در آرزوهایم فقط مال من است که

پراست از لذت گرمی عشق پشت یک بوسه نرم

که تو ان را روی لبم می کاری

وشکوفه های شادی در دلم می روید

وفضای عشق مراپرخواهد کرد...

آرزوی داشتنت مال من است

من با او هرروز قصه هارا می سازیم...

عزیزم : تولدت پیشاپیش  مبارک...