دلنوشته های بارانـــــــــــی:

گـــــرم یادآوری یانه...؟من از یادت نمیکاهــــــم....تورامن چشــــــم در راهم

مخاطب خاص..... :
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۱٠   کلمات کلیدی:
اثبات دوســـــت داشتن فقط حرف های عاشقانه نمی خواهد !
یک دل ســــــــــــاده می خواهد و یک دنیــــــا مهربانـــــــی !
وقتی ثانیه های عمرت را خرج نگـــــاه مهربانش کردی ،
 خرج خنداندن و شـــــــــاد کـــــــردن دلش...قلب
آنوقت عاشقانه ها می شود شانه هایت !
همانجایی که حاضرست جان دهت ،
 وقتی کـــــه سر مـــــی گذارد....احـــمـد