دلنوشته های بارانـــــــــــی:

گـــــرم یادآوری یانه...؟من از یادت نمیکاهــــــم....تورامن چشــــــم در راهم

عزیزم : ایران نبووودم......:
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٤   کلمات کلیدی: شیرازم ،و خاموشی تو!!!!؟؟؟؟

شرمنده شرمنده..... ولی حالا شش دانگ منتظرتم.....