دلنوشته های بارانـــــــــــی:

گـــــرم یادآوری یانه...؟من از یادت نمیکاهــــــم....تورامن چشــــــم در راهم

» برای هستیییییییییییییییییییی ............ : :: ۱۳٩٦/٥/٤
» ۱۳٩٦/٤/٢٩ :: ۱۳٩٦/٤/٢٩
» برای موژی عزیزم : :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» عزیزوووووووووووو ؛ عید تون مبارک.......: :: ۱۳٩٤/۱/۳
» تقدیم به مژی خودممممم.... هر چند دور شده : :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» وای خدا جووون ، باورم نمیشه ، به همین زودی......: :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» سفره رمضانی تان پر از خوبی و صفا و معنویت...... : :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» ارزوی تــــــــــــــوفیق الهی..... : :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» ارزوی تــــــــــــــوفیق الهی..... : :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» هر روز تان نوروز و نوروزتان پیروز عزیزم..... : :: ۱۳٩۳/۱/۸
» تقدیم به خانوووم عبادی عزیزم: :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» عزیزووووووووووووووووووو : عیــــــــــــد تون مـــبارک..... : :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» تــــــــــــــــــــــقدیم به مژی جووووووووووووووونم : :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» من تـــــــــــــو در شیراز ..... : :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» اوای باد :: ۱۳٩۱/٧/۸
» عکس کوچولو فوری و ناز : :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» سلام دارم میام شیراز .... : :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» من ایران نیستم ( یکشنبه بر می گردم شیراز.... ) : :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» هـــــــــــــــدیه تولد برای عزیزترییییییییییییینم : :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» سالروز تـــــــــــــولدت فرخنده و مبارک ، عزیزکم ....: :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» خصوصی واس احـــــــــــــمدم ( دبستان امام علی ) : :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» چـــــــــــــــتر مهــربانییییییییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» تقدیم به : بهتریییییییینم..... : :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» تقــــــــــــــدیــم به : هستی ام :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» حــسرت دیـــــــــــــــــــدار..... : :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» تـــــــــــــــــــــــو را من چشم در راهم.... : :: ۱۳٩۱/٤/٩
» تقدیم به هستی ام که بارانی دوستت دارم : :: ۱۳٩۱/٤/٥
» بهانه زندگی ام..../ تقدیم به هستی جونم : :: ۱۳٩۱/٤/٥
» من شیرازم : :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» دوازدهم فروردین 91 در شییییراز : :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» سلام خوبی کجایی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» عزیزمیییییییییییییییییییی ....... : :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» عاشقانه و بارانی دوستت دارم : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» گرمیییییییییی لهجه بارانی تو ، مرا می خواند : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» نحوه قرار دادن پست جدید / یا قرار دادن عکس و مطلب جدید : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» به زلالی آیینه ، دوستت دارم / تقدیم به مژی جوووونم : :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» معمای زندگیم شده ای ، غزلم : :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» تقدیم به : بهترینممممممممممممممم.... : :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» غزلم ، بارانییییییییییی دوستت دارم : :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» دریا دریا غزل ، برای غزلــــــــــــــــــم : :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» خورشید زند گیم : سسسسسسسسلام :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» یلـــــــــــــداتـــــــــــون فرخنده و مبارکباد : :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» اینم خصوصیه خصوصی واسه غزلـــــــــــــــــم.... نوش جان : :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» به پیشواز آمدنــــــــــــــــــــــــــــــــت...... : :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» تــــــقدیــــــــم به مژی جونــــــم - مدرسه امام علی .... : :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» تقدیم به : بهترینم :: ۱۳٩٠/۸/٩
» ایـــــــــــــــــــــــــــن کیـــــــــــــه ؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۸/٩
» تقـــــــــــــــــــــــــــــــــدیم به : غزلــــــــــــم : :: ۱۳٩٠/۸/٧
» تقـــــــــــــــــــــــــــــــــدیم به : غزلــــــــــــم : :: ۱۳٩٠/۸/٧
» برای هستیییییییییییییییییییی جوووونم : :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» تقدییییییییییییییییم به : بهترینم : :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» عاشقت خواهم ماند - تقدیم به : بهترییییییییییییییینم : :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» برای هستییییییییییییییییییییییییییییییییییی جونم : :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» سلام :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» سجاده عشششششششق - تقدیم به : هستی من : :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» رویای با توووووووووووووو بودن.... : :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» عشقمییییییییییییییییییییییییییییی.... ؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» دوستت دارم.... باور کن هستی من : :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» غزلیییییییییییی زیبا برای توووووو .... : :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» در گوشییییییییییییییییییییییییییییییییییی برای توووووو : :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» فدای تو.... : :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» جیگرتو.... : :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» برای اونیکه خودش میییییییییییییییییدونه.... : :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» هستییییییییییییییییی من : :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» عشق منیییییییییی هستی من.... : :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» برای هستییییییییییییییییییییییییی من.... : :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» برای بهترینمممممممممممممم..... : :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» برای توووووووووووووو .... : :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» متنوع و جالب برای غزل عزیزم : :: ۱۳٩٠/٤/٥
» غزل غزل ببین.... (برای توووووووو ) : :: ۱۳٩٠/٤/٤
» برای غزل..... : :: ۱۳٩٠/٤/٤
» برای غزل..... : :: ۱۳٩٠/٤/۳
» برای تووووووووووووووووو... : :: ۱۳٩٠/٤/٢
» سلام عزیز .... : :: ۱۳٩٠/٤/۱
» برای تو.... : :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» عییییییییییدتوووووووووووون مبارک : :: ۱۳٩٠/۱/٩
» عید شما مبارک :: ۱۳٩٠/۱/٩
» طنز دانش جووووووووووووووووووووویی...!!!!!!! :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» سلام سلام :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» سسسسسسلام بر مژی جوووووووووووووون :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/۱٢/۳