دلنوشته های بارانـــــــــــی:

گـــــرم یادآوری یانه...؟من از یادت نمیکاهــــــم....تورامن چشــــــم در راهم

عکس کوچولو فوری و ناز :
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٩   کلمات کلیدی:

سلام دارم میام شیراز تماس فوری

گوشی طبق معمول خاموش


سلام دارم میام شیراز .... :
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٩   کلمات کلیدی:

صد قصه عشق بودی و می خواندمت مدام 

رفتی و ماند قصه ی صد عشق ناتمام....


من ایران نیستم ( یکشنبه بر می گردم شیراز.... ) :
ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۸   کلمات کلیدی: مژی جون: من ایران نیستم / یکشنبه میاممیییییخوام ،عزیزم : من ایران نیستم /یکشنبه دوم مهر میام
هـــــــــــــــدیه تولد برای عزیزترییییییییییییینم :
ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٦   کلمات کلیدی: تقدیم به هستیییییییییی عزیزم ،برای هستی عزیزم ،مژی جووووووونم : منم میییییخوام
سالروز تـــــــــــــولدت فرخنده و مبارک ، عزیزکم ....:
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٥   کلمات کلیدی: مهربوونم : تولدت مبارک

سلام ؛  دیروز 24شهریور تولدم بود....

 

عزیزم : کادو طلبت  توی شیراز.....ahmad


خصوصی واس احـــــــــــــمدم ( دبستان امام علی ) :
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۱   کلمات کلیدی:
چـــــــــــــــتر مهــربانییییییییییییییییییییییییی :
ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۱   کلمات کلیدی:
 

 

 چرا زیـــــــــــــر چتر مهربانیت راهم نمی دهی؟
من خیسم از باران تنهـــــایـــــی.... !!!

چرا ساحل وسیعآغــــوشت جایی برای این
غریـــــــــــــــــــــق  تن خسته ندارد؟
من چه عریان ستودمتـــــــــــو را....
تــــــــــــو چه راحت پیچیدی مرا در لفاف فراموشی...

نکند تــــــــــــــــــــــــــو سایه ی منی که تا ابد ؛
مبهم در وجـــــــــــــــــــودم نشستـــــــــــه ای ؟!

 


تقدیم به : بهتریییییییینم..... :
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۱   کلمات کلیدی:


تقــــــــــــــدیــم به : هستی ام
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۱   کلمات کلیدی:
حــسرت دیـــــــــــــــــــدار..... :
ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٠   کلمات کلیدی:
 

حسرت دیــــــــــــــــدارت در درونم غوغا می کند.

شادی را از ذهنم می رباید و به اشکهایم می سپارد.

تنهایی از پس چشمهایم فریاد می زند ؛ سکوت شب

با حرکت قلم روی کاغذ ،  مــــــــــــــــــــــیشکند.

تیک تیک ساعت خبر گذشتن زمان را در گوشهایم فریاد

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی زند.

هر لحظه از خودم دورتر می شوم.

اشکی چشمهایم را تـــــــــــــــار می کند و بودنش را

در من فریاد مـــــــــــــــــــــــــی زند ....

و من دلتنگی ام را در شفافی او ، غمی در درونم شکل

گرفتهو در انتظار صدایـــــــــــــــــــــــــــی آشنا ....

خیلی خیلییییییییییییییییییی دل تنگ تونم  عزیزکم ...

 بازرانییییییییییییییییییی دوستت دارم....قلبماچ