دلنوشته های بارانـــــــــــی:

گـــــرم یادآوری یانه...؟من از یادت نمیکاهــــــم....تورامن چشــــــم در راهم

من شیرازم :
ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٩   کلمات کلیدی:
دوازدهم فروردین 91 در شییییراز :
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٢   کلمات کلیدی: