دلنوشته های بارانـــــــــــی:

گـــــرم یادآوری یانه...؟من از یادت نمیکاهــــــم....تورامن چشــــــم در راهم

یلـــــــــــــداتـــــــــــون فرخنده و مبارکباد :
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۳٠   کلمات کلیدی: یلدای ایرانیییییییییییییی ،تقدیم به : مژی جونم ،یلداتوووون : مبارک

بلندی یلـــــــــــــــــــــدا مجالی

برای اندیشیدن بـــــــــــــــــه :

 


سپیــــــــــــــــــــــــــــــــداری بلنـــــــــــــــــــــــــــــــد است.
شـــــــــــــــادی زندگیت به

بلنــــــــــدی  شب یلــــــــــــــــــــــدا
و غــــم هایـــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه کوتاهـــی روزش باد....
               ..... شاد شاد باشید/ ممنونمم