دلنوشته های بارانـــــــــــی:

گـــــرم یادآوری یانه...؟من از یادت نمیکاهــــــم....تورامن چشــــــم در راهم

برای هستیییییییییییییییییییی جوووونم :
ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٧   کلمات کلیدی: غزل های زیبا ،ارزوی داشتنت مال منه ،غزل جونم تولدت مبارک ،غزلم کییییی میای

 

آرزوی داشتنت مال من است

 

آرزوی داشتنت مال من است

که غرق شوم هرروز با یادت در آن

 وبگیرم دست تورا آنجا

آنجا که فقط مال منی

وتمام وسعت دشت نگاهت سبز است

 وتمام گستره ی چشمانت پراست از چشمک عشق

ودگر نیست مرا هیچ خیالی

آری با خیالت که خلوت می کنم سرشار می شوم از تو

بارویایت که هم آغوش می شوم پر می شوم از احساس تو

من تو را می خواهم

شده حتی در خواب

من با تو می مانم

شده حتی رویا

توفقط مال منی وفقط جای تو است در قلبم

آنجاکه فقط مال تو است

آغوشت در آرزوهایم فقط مال من است که

پراست از لذت گرمی عشق پشت یک بوسه نرم

که تو ان را روی لبم می کاری

وشکوفه های شادی در دلم می روید

وفضای عشق مراپرخواهد کرد...

آرزوی داشتنت مال من است

من با او هرروز قصه هارا می سازیم...

عزیزم : تولدت پیشاپیش  مبارک...

 


تقدییییییییییییییییم به : بهترینم :
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٧   کلمات کلیدی: عزیزکم : تولدت مبارک ،بمناسبت سالروز تولد عزیزم ،تقدیم به هستیییییییییی عزیزم
   
 

  بیا متظر تو ام  
     
 

در آرزوی سر زدن آفتاب وصال؛شب هجران را تحمل می کنم.

بیهوده نیست که من بی تو؛نمی شوم و ترکیب تو در نام من قاعده زبان است که من بی تو سرگردانم.

و تو بی من گنگ؛و منم که تو را می نوازم که بی من چنگ خاموشی.

و تویی که به من شور می دمی که بی تو سیاهی سردم و سراب ساکتم.

در حلقوم هر دردمندی تو را نالیده ام؛ودر خلوت تنهایان برای تو گریسته ام.

در همه ی دل های عاشق به خاطر تو تپیده ام.

و همه ی چشم های خوب از دل من اشک ریخته اند.همه ی آه های ناکام از سینه ی من بر خاسته اند.

در همه ی بی تاب ها؛غم های ناشناس؛حسرت های مجهول؛جستجوهای بی انتها؛همه من بوده ام؛همه تو بوده ای.

 

عشق را در پی ات روان کرده ام و هنوز آواره است؛زیبایی ها از تو نشان می گیرند و هنوز ناشناخته اند...

کجایی ای آشنای ناشناس!ای خویشاوند بیگانه! ای همیشه با من! بی تو بودن سخت است و غریب طاقت فرساست.

پس بیا !بیا که دیر گاهی ست چشم انتظار تو ام.

 


عاشقت خواهم ماند - تقدیم به : بهترییییییییییییییینم :
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٧   کلمات کلیدی: تقدیم به هستیییییییییی عزیزم ،تقدیم به : مژی جونم ،بمناسبت سالروز تولد عزیزم ،فقطتو عزیزمیییییییییی هستی جونم
 

تقدیم به : هستییییییییی جونم :

 تولدت مبارک...

عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت

بی آنکه بگویم درد دل خواهم گفت

بی هیچ گمانی گوش خواهم داد

بی هیچ سخنی در آغوشت خواهم گریست

 
بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد

بی هیچ حرارتی اینگونه شاید احساسم نمیرد


برای هستییییییییییییییییییییییییییییییییییی جونم :
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٧   کلمات کلیدی: تقدیم به هستیییییییییی عزیزم ،تقدیم به مهربون تررررررینم ،دوستت دارم یه عالمه
 
نویسنده : Ahmad - ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۶/۱۴
 

اگر کلمه دوستت دارم قیام علیه بندهای میان من و توست اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلب هاست اگر کلمه دوستت دارم پایان همه جدایی هاست....

اگر کلمه دوستت دارم نشانگر عشق راستین من به توست اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم... من دوستت دارم را زیباترین شعر جهان می دانم ... دوستت دارم را دل انگیز ترین عطر جهان می نامم ... دوستت دارم را ناب ترین کلمه دنیا می دانم...

من دوستت دارم را با وجودم نثارت می کنم ... دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم...


سلام
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٧   کلمات کلیدی: